Komoly változások jönnek a gyógyszertárakban, ami mindenkit érinteni fog!

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működéséhez szükséges alapfeltételek immár biztosítottak, így nincs akadálya annak, hogy az eRecept használata 2017 januárjától minden gyógyszertárban kötelezővé váljon.A papír alapú vények nem szűnnek meg hirtelen, de az a cél, hogy a rendszer fokozatos bevezetése során az elektronikus vények aránya a a lehető legnagyobb mértékben növekedjen, de még a papír alapú vényeket is használhatjuk egy ideig. A gyógyszerek felírási és kiadási szabályai az elektronikus vények bevezetésével nem változnak jelentősen, és egyaránt vonatkoznak majd az elektronikus és a hagyományos vényekre.
A jövőben a papír alapú vények megőrzéséért továbbra is a gyógyszertárak lesznek felelősek, míg az elektronikus változatért az EESZT működtetője felel majd. A fokozottan ellenőrzött szerek rendelése egyelőre marad a papír alapú vényeken.

Mi változik a gyógyszerek felílírásánál?

A társadalombiztosítás által finanszírozott egészségügyi intézményeknek 2017 elejétől mindenképpen kötelező lesz csatlakozni az EESZT-hez, de azt az orvos dönti majd el, hogy hagyományos vagy elektronikus receptet ír fel. Ha a beteg engedélyt ad rá, akkor az orvos leellenőrizheti, hogy más orvosok mikor és mit írtak fel a korábban, és a rendszer képes lesz interakció vizsgálatára is.

Ha az orvos úgy határoz, hogy a korábbiaknak megfelelően papír alapú vényt állít ki, akkor a jelenlegi gyakorlathoz képest nem lesz jelentős változás: az EESZT-ben csak az orvosi vizsgálathoz kapcsolódó adatokat kell rögzítenie. Az elektronikus vény felírása a gyakorlatban viszont azt jelenteni, hogy az orvos a saját vényfelíró programjának segítségével a szükséges adatokat nem papírra nyomtatja ki, hanem az EESZT-ben elektronikus vényként rögzíti majd. Ennek módosítására a rögzítést követően nem lesz lehetőség. Ha javításra lenne szükség, akkor érvényteleníteni lehet majd az e-vényt, és újat kell rögzíteni helyette.

Ha a beteg szeretné leellenőrizni, hogy milyen gyógyszereket írtak fel neki, akkor az erre a célra kialakított portált kell majd használnia, ahol láthatja az érvényes, és a már kiváltott receptjeket is. Ebben a folyamatban papír alapú dokumentáció kiállítása nem szükséges, de a fejlesztők gondoltak azokra is, akik nem szeretnek „üres kézzel” távozni a rendelőből. Az ő részükre az orvosnak lehetősége van egy tájékoztató nyomtatására, ami egyetlen lapon tartalmazza majd az összes adatot az aktuálisan felírt összes vényről.

A papír alapú vényekhez hasonlóan a tájékoztató tartalmazza majd a beteg és a rendelő orvos azonosításához szükséges adatokat, valamint a felírt gyógyszerekkel kapcsolatos információkat. Rajta lesz a gyógyszer neve, hatáserőssége, kiszerelése és adagolása is. A gyorsabb azonosítás elősegítése érdekében a tájékoztatón elhelyeznek egy egyedi vonalkódot is. A rendszer bevezetését követően a tájékoztató nyomtatása egy ideig kötelező lesz, azonban a későbbiekben már csak a beteg külön kérésére kell majd kiállítani.

Mi változik a gyógyszerek kiadásánál?

A hagyományos receptek kiváltásánál nem változik semmi, ezeket ugyanúgy kell majd feldolgozni, mint eddig. Az egyetlen különbség az lesz, hogy a kiváltott vények adatait a gyógyszertár informatikai rendszere az EESZT-ben is rögzíti majd. Ennek köszönhetően a betegek a korábban említett portálon keresztül a papír alapon felírt, és már kiváltott receptjeikről is kaphatnak majd tájékoztatást.

Elektronikus vény kiváltásánál az első lépés a gyógyszertárban a beteg azonosítása lesz. A gyógyszertár az EESZT-ből a beteg TAJ száma alapján kérdezi majd le az éppen érvényes vények adatait. Ehhez a betegek a saját vényeik kiváltásához használhatják a TAJ kártyájukat és a személyazonosító okmányaikat, vagy a korábban kinyomtatott tájékoztatót.
A családtagok és ismerősök vényeinek kiváltásához viszont mindenképpen a kinyomtatott tájékoztatóra lesz szükség. Ezért aki biztosan tudja, hogy nem ő fogja kiváltani a saját receptet, annak ezt mindenképpen jeleznie kell majd az orvosnál.

A beteg beazonosítását követően a gyógyszertárban láthatóvá válnak az érvényes receptek, amiből a beteg kiválaszthatja, hogy melyiket szeretné éppen kiváltani. A patikákban csak a gyógyszerészeknek lesz arra jogosultságuk, hogy a korábban kiváltott vények adataihoz hozzáférjenek. A gyógyszerek kiadását a gyógyszertár az EESZT-ben rögzíti, ezzel érvénytelenítve az elektronikus vényeket. Ha a beteg tájékoztatóval érkezett a gyógyszertárba, akkor a kiadott gyógyszereket a tájékoztatóra is rá kell majd vezetni.

A tájékoztatókkal kapcsolatban két fontos dolgot mindenképpen meg kell jegyezni. Egyrészt az elszámolás alapja az elektronikus vény lesz, nem pedig a tájékoztató, így azt nem kell majd a gyógyszertárnak megőriznie. Másrészt nem kell minden gyógyszert egy alkalommal kiadni, ami a tájékoztatón szerepel. A beteg így akár azt is megteheti majd, hogy minden egyes gyógyszert külön alkalommal vált ki.

A tájékoztató nyugodtan visszaadható, és a kiadott gyógyszereket is a beteg tájékoztatásának érdekében kell rögzíteni, nem pedig azért, hogy másik gyógyszertárban már ne tudja kiváltani. Elektronikus vény esetén a kiadás mindig az EESZT-ben rögzített adatok alapján történik, a tájékoztató a gyógyszerész számára csak a beteg beazonosításához szükséges. Értelemszerűen ez azt is jelenti, hogy a saját gyógyszerét a beteg úgy is kiválthatja, hogy otthon felejtette a tájékoztatót, de nála vannak a személyes azonosító okmányai és a TAJ kártyája.

A gyógyszertárak számára az elektronikus vények bevezetése sok előnnyel járhat. Pontosabb és gyorsabb expediálást tesz lehetővé, mivel csak a beteget kell majd beazonosítani, és nem kell a gyógyszerészeknek kézzel végezniük az adatbevitelt. Emellett nem lesz szüksége retaxára sem, és sokkal kisebb vénykötegeket kell majd tárolnunk.